Kehitä omaa
tekemistä ja
ajattelua

Business Coaching johtajalle / Coaching asiantuntijalle / Tiimicoaching / Mentorcoaching / Coaching Supervision

Muutoksessa ja uuden äärellä on pakko muuttua ja mahdollisuus muuttua. Yksi muutos poikii toisen, joka poikii kolmannen. Kierteen suunnan ja sävyn voi valita. Koutsi on ajatusten palloseinä, haastaja, rohkaisija ja kysymyksillä oivalluttaja. Kun tutustuu omaan ajatteluunsa, sen voi muuttaa. Sen jälkeen voi muuttaa tekemisiäänkin. Ja tunteitaan. Tavoitteellisesti, tuloksellisesti ja turvallisesti.


Kehitä
johtamista

Johtoryhmävalmennus / Business Coaching johtajalle / Tiimicoaching / Valmentavan johtamisen koulutus

Ajan haasteiden moniulotteisuus haastaa johtajuutta ja johtajia uudistumaan. Selkeys, viisaus, jämäkkyys ja arvostava vuorovaikutus ovat toimineet ennenkin. Nyt lisäksi uudistuminen, kehittyminen, vaikuttaminen, osallistaminen, priorisointi, fokusointi, pois valitseminen, verkottuminen, etäjohtaminen, brändäys, kulttuurin johtaminen ja tunteiden johtaminen ovat nousseet aiempaa tärkeimmiksi.


Kehitä kulttuuria

Kulttuurin muutosprosessi / Muutosvalmennus / Johtamisen kehittämisvalmennus / Tiimicoaching

Kulttuuria on kaikki. Se mitä ja miten asioita tehdään ja sanotaan tai ei tehdä ja sanota. Tavat, tottumukset, perinteet, uskomukset, arvot ja pelisäännöt – tiedostetut tai ääneen sanotut tai tiedostamattomat. Hyvätkään pyrkimykset eivät etene jos arjen käytännöt ja kulttuuri vie eri suuntaan. Kulttuuria voi muuttaa palvelemaan yrityksen ja organisaation tavoitteita. Muutosprosessi vie aikaa. Mitä useammalla rintamalla se etenee, sitä varmemmin ja nopeammin muutos toteutuu.


Kehitä kyvykkyyttä

Rekrytointi / Psykologinen soveltuvuusarviointi ja onnistumisen varmistava coaching-prosessi / Potentiaalikartoitus / Outplacement ja uravalmennus

Hyvä työ rakentuu kyvykkäistä, motivoituneista, ominaisuuksiltaan soveltuvista ja kehittymishaluisista tekijöistä. Uusien ihmisten valinta on mahdollisuus muuttaa yrityksen osaamista, kilpailukykyä, johtamista tai kulttuuria. Tämä on hyvä tehdä suunnitelmallisesti niin, että se palvelee tavoitteita myös tulevaisuudessa.